Gréckokatolícka cirkev
farnosť Levoča

Šťastie, láska, pokoj, ktorý mám, si, Spasiteľ môj, len ty sám!
Sv.Terezka z Lisieux


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org

Nedeľa o slepom


-        Stále platí nariadenie, že v našej cerkvi je možné byť v lodi a na chóre spolu 15 veriacim. Deti do 10 rokov sa do tohoto počtu nezarátavajú. 

-        V nedeľu budú opäť dve sväté liturgie. Prvá sa bude vysielať na živo. Obidve Božské sväté liturgie sú určené pre rodiny s deťmi. 

-        Budeme musieť na každú Božskú svätú liturgiu dodržať počet veriacich. Kto sa do chrámu nevojde, bude musieť ostať doma. Všetci, ktorí by mali akékoľvek príznaky akejkoľvek choroby, nachladnutia a pod. musia ostať doma !!!!!!!!!!

-        Ešte raz opakujem. V týždni nech na liturgie prichádzajú rodičia a starí rodičia, v nedeľu rodiny s deťmi.

-        Vo štvrtok je sviatok Nanebovstúpenia Pána. Ráno bude božská svätá liturgia po csl., večer po slovensky.

-        Budúca nedeľa otcov prvého nicejského snemu. Liturgický hlas je 6.

-        Stále platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

-        Milodary pre potreby farnosti môžete dávať pánovi Škovirhovi, ako aj na účet farnosti. Naozaj veľmi potrebujeme milodary.

-        Už teraz vám ďakujeme.

Všetkým prajeme požehnaný čas.
 
SLSP: SK33 0900 0000 0005 2140 8650

 Ďakujeme !!!RV

Dnes je Utorok 11.mája 2021.
Dnes oslavuje meniny Blažena
Zajtra oslavuje meniny Pankrác

Najbližšia liturgia Levoča:
Streda 12.05 o 16:30 hod

Najbližšia liturgia Sp.Podhradie:
Nedeľa 16.05 o 8:00 hod

Najbližšia aktivita:

Najbližšia akcia:

Partnerske stránky: www.fartore.sk, Farnosť Malcov