Gréckokatolícka cirkev
farnosť Levoča

Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky.
sv. Augustín


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org

Nový administrátor v Parme


 

Svätý Otec František vymenoval vladyku Milana Lacha SJ, titulárneho biskupa ostracinského a doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, za apoštolského administrátorasede vacante Ruténskej gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Sídlo eparchie sa nachádza neďaleko Clevelandu v štáte Ohio. Menovanie dnes publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice.

Ruténska eparchia Parma bola zriadená v roku 1969 a dnes je sufragánnou eparchiou Pittsburskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris. Zahŕňa najmä potomkov vysťahovalcov východného katolíckeho obradu z Uhorska, ktorí pochádzali z vtedajšej rozsiahlej Mukačevskej eparchie. Biskupský stolec Parmskej ruténskej eparchie je uprázdenený od mája 2016.

Podľa údajov Pápežskej štatistickej ročenky 2017 má Parmská ruténska eparchia 30 farností, v ktorých pôsobí 33 kňazov, 15 trvalých diakonov a 7 rehoľných sestier. Spravuje dve cirkevné školy a jedno charitatívne centrum. V uplynulom roku slávili 68 krstov a vysviacku jedného novokňaza. Traja bohoslovci sa pripravujú na štúdiách.

Biskup Milan Lach má 43 rokov a je členom Spoločnosti Ježišovej. V apríli 2013 ho pápež František vymenoval za prešovského pomocného biskupa. Od roku 2016 je vizitátorom Kongregácie pre východné cirkvi pre semináre a kolégiá v Ríme .RV

Dnes je Nedeľa 19.novembra 2017.
Dnes oslavuje meniny Alžbeta
Zajtra oslavuje meniny Félix

Najbližšia liturgia Levoča:
Nedeľa 19.11 o 9:00 hod

Najbližšia liturgia Sp.Podhradie:
Nedeľa 19.11 o 10:30 hod

Najbližšia aktivita:

Najbližšia akcia:

Partnerske stránky: www.fartore.sk, Farnosť Malcov