Kráčať spolu

Drahí návštevníci našej farskej webovej stránky! Informačné technológie a mediálny priestor okolo
nás sa rýchlo mení, napreduje, až sa tomu nestačíme diviť. Niektorí, najmä mladší, sú nadšení.
Iní už toho majú „dosť“ a snažia sa rozhodne filtrovať množstvo informácií a ich obsah.

Iste ste si všimli, že pre našu farnosť pripravujeme „starú stránku“ s novým vzhľadom a doplneným
obsahom. Postupne ju budeme „vyskladávať“ tak, aby ste na nej našli najdôležitejšie informácie,
ktoré by boli pre vás osožné. Nech informácie a slovo publikované na tejto stránke
bude vždy na duchovný úžitok čitateľov.

Pri „rozbiehaní“ tejto stránky nemôžem nespomenúť bohuznámeho dobrodincu Ladislava,
vďaka ktorému to dokážeme robiť a ktorému za nás všetkých úprimne ďakujem.
Verím, že jeho službu Boh odmení svojím požehnaním.

o.Miroslav Bartoš, protojerej

 • Byzantský stánok na Dni rodiny 2023

  Do popoludňajšieho programu Dňa rodiny v Levoči prispela naša farnosť tým, že pripravila “Byzantský stánok“. Náš bohoslovec Kamil Oravec vysvetľoval, ako správne vnímať ikony, čo predstavujú a ako pomáhajú človeku pri stretnutí s Bohom. Návštevníci sa mohli naučiť niečo zo základov písania ikon a mali tiež možnosť vyskúšať si aspoň trochu, ako písanie ikon vyzerá…

  Čítať …

 • Liturgický program a farské oznamy

  Liturgický program Gréckokatolíckej farnosti Levoča.

  Čítať …

 • Ako ísť na hlbinu

  Prijmite pozvanie na septembrové stretnutie v Minoritskom kostole v Levoči s témou Ako ísť na hlbinu. Hosťom bude o. Ján Buc.

  Čítať …