Kráčať spolu

Drahí návštevníci našej farskej webovej stránky! Informačné technológie a mediálny priestor okolo
nás sa rýchlo mení, napreduje, až sa tomu nestačíme diviť. Niektorí, najmä mladší, sú nadšení.
Iní už toho majú „dosť“ a snažia sa rozhodne filtrovať množstvo informácií a ich obsah.

Iste ste si všimli, že pre našu farnosť pripravujeme „starú stránku“ s novým vzhľadom a doplneným
obsahom. Postupne ju budeme „vyskladávať“ tak, aby ste na nej našli najdôležitejšie informácie,
ktoré by boli pre vás osožné. Nech informácie a slovo publikované na tejto stránke
bude vždy na duchovný úžitok čitateľov.

Pri „rozbiehaní“ tejto stránky nemôžem nespomenúť bohuznámeho dobrodincu Ladislava,
vďaka ktorému to dokážeme robiť a ktorému za nás všetkých úprimne ďakujem.
Verím, že jeho službu Boh odmení svojím požehnaním.

o.Miroslav Bartoš, protojerej