Gréckokatolícka cirkev
farnosť Levoča

Šťastie, láska, pokoj, ktorý mám, si, Spasiteľ môj, len ty sám!
Sv.Terezka z Lisieux


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org

Częstochowská ikona začala svoje putovanie po Slovensku

Bratislava 1. septembra (TK KBS) - Dňa 31. augusta kópia ikony Panny Márie Częstochowskej prekročila hranice Českej republiky a popoludní ju na jej prvej slovenskej zastávke – v bratislavskom Kostole Sv. Rodiny - privítal tamojší farár Ján Duc. „Cítime, že si nevieme pomôcť sami.

Ona prichádza, aby nám pomohla k tomu, aby sme znovu prijali Boží plán, aby sme život prežívali v láske a v úcte jeden k druhému," povedal v rozhovore pre Rádio LUMEN. Z Brna ikonu sprevádzal pravoslávny kňaz Libor Serafín Halík, ktorý je sám otcom veľkej rodiny. Pripomenul nesmierne množstvo detí, ktoré prišli a stále prichádzajú o život umelým potratom. Na Slovensku putovanie Panny Márie Częstochowskej organizuje občianskej združenie Fórum života. Jeho predsedníčka Marcela Dobešová vo svojom príhovore v Bratislave podotkla, že hrozba pre civilizáciu života a lásky má globálny rozmer: „Preto aj my, laici, ktorí sme zapojení do obrany života od počatia po prirodzenú smrť, si uvedomujeme, že sami nemáme šancu vyhrať tento boj s extrémne agresívnou civilizáciou smrti.“

Popoludnie v Kostole Sv. Rodiny bolo vyplnené modlitbami za život. Večernú svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Veriacim, ktorí sa na podujatí zhromaždili v hojnom počte, pripomenul, že Panna Mária je matkou života. „Stať sa otcom a matkou je niečo, čo presahuje čisto pozemské limity. Pozvanie k materstvu a k otcovstvu je Božie pozvanie, Božie povolanie a Božie poslanie,“ uviedol Mons. Haľko. V Bratislave sa s ikonou Božej Matky rozlúčil bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Slovami vyjadril pocity zrejme všetkých prítomných, keď povedal: „Táto ikona mimoriadne dýcha Božou prítomnosťou a láskou Matky Božej.“

V neskorších večerných hodinách ikona pokračovala do Kostola Najsvätejšieh Srdca Ježišovho v Trnave, kde ju privítal tamojší diecézny administrátor Mons. Ján Orosch, otcovia z Rádu sv. Pavla prvého pustovníka, ktorí farnosť Tulipán spravujú, ako aj veľké množstvo veriacich. Atmosféra, umocnená svetlom sviečok, sa niesla v duchu modlitby, prijatia a spolupatričnosti, pretože práve rád pavlínov spravuje aj pútnické miesto Jasná Hora v Poľsku, kde je uchovávaný originál ikony Panny Márie Częstochowskej. Po privítaní nasledoval celonočný program, v ktorom nechýbala modlitba svätého ruženca, akatyst k presvätej Bohorodičke, katechéza o ikone Częstochowskej Panny Márie, modlitba chvál, mládežnícka mariánska modlitba s pro-life rozjímaniami, mariánske neokatechumenátne spevy a modlitby, adorácia za rodiny, mariánske matutinum, hodinky o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Celonočné bdenie vyvrcholilo rannou svätou omšou, ktorú celebroval správca farnosti Tulipán P. Kazimierz Kogut. Následne ikona pokračovala v púti do Starých Hôr a odtiaľ do ďalších chrámov Slovenska.

Putovanie vyvrcholí 8. septembra v Ľutine, odkiaľ ikona bude pokračovať do Maďarska. Podľa tradície by sa veriaci v každej krajine mali modliť za prijatie ikony a jej pôsobenie v prospech ochrany života v štáte, ktorý nasleduje potom. Veriaci zo Slovenska sú teda pozvaní modliť sa za putovanie a podporu civilizácie života a lásky u našich južných susedov.
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120901009

Uverejnené: 03.09.2012
Autor: Fórum životaDnes je Sobota 28.marca 2020.
Dnes oslavuje meniny Sona
Zajtra oslavuje meniny Miroslav

Najbližšia liturgia Levoča:

Najbližšia liturgia Sp.Podhradie:

Najbližšia aktivita:

Najbližšia akcia:

Partnerske stránky: www.fartore.sk, Farnosť Malcov