Kráčať spolu

Drahí návštevníci našej farskej webovej stránky! Informačné technológie a mediálny priestor okolo
nás sa rýchlo mení, napreduje, až sa tomu nestačíme diviť. Niektorí, najmä mladší, sú nadšení.
Iní už toho majú „dosť“ a snažia sa rozhodne filtrovať množstvo informácií a ich obsah.

Iste ste si všimli, že pre našu farnosť pripravujeme „starú stránku“ s novým vzhľadom a doplneným
obsahom. Postupne ju budeme „vyskladávať“ tak, aby ste na nej našli najdôležitejšie informácie,
ktoré by boli pre vás osožné. Nech informácie a slovo publikované na tejto stránke
bude vždy na duchovný úžitok čitateľov.

Pri „rozbiehaní“ tejto stránky nemôžem nespomenúť bohuznámeho dobrodincu Ladislava,
vďaka ktorému to dokážeme robiť a ktorému za nás všetkých úprimne ďakujem.
Verím, že jeho službu Boh odmení svojím požehnaním.

o.Miroslav Bartoš, protojerej

 • Liturgický program a farské oznamy

  Liturgický program Gréckokatolíckej farnosti Levoča.

  Čítať …

 • Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov

  V nedeľu 21. 1. 2024 sme sa v Kostole Sv. Ducha u bratov minoritov stretli na Ekumenickej bohoslužbe, kde sme spoločne prosili za jednotu kresťanov. Ďakujem každému, kto sa zúčastnil. o. Miroslav foto: Katarína Vaňová

  Čítať …

 • Duchovný boj

  Pozývame vás na januárové stretnutie s témou Duchovný boj. Uskutoční sa 12. 1. 2024 od 18.00 h v našom chráme za účasti hosťa o. Jozefa Marettu. Srdrečne sa na vás tešíme.

  Čítať …