2. JÚL 2024 NA MARIÁNSKEJ HORE V LEVOČI

V deň sviatku Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky slávil sv. liturgiu o. Vladimír Sekera-Mikluš, rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. V homílii okrem iného hovoril o tom, ako sa inšpirovať Máriou, Martou a Lazárom. Od Márie sa môžeme učiť modlitbe, vzťahu k Bohu. Od Marty zas službe, vzťahu k druhým. Lazár nás učí hľadieť do svojho vnútra s pokorou, vidieť sa v pravde a mať ochotu vstať z hrobu svojich hriechov skrze Ježišovo slovo. Pre zmysluplný život kresťana je potrebné skombinovať v sebe všetky tri spomínané “ingrediencie”. Nech nám v tom Pán na príhovor Presvätej Bohorodičky pomáha 🙏.

foto: Dominika Brincková