Dom meštiansky, číslo v ÚZPF SR 2886/1, Košická ulica, o.č. 24, s.č. 88, 054 01 Levoča, okres Levoča, kraj Prešovský, číslo parcely 76, k.ú. Levoča

Názov: Dom meštiansky, číslo v ÚZPF SR 2886/1, Košická ulica, o.č. 24, s.č. 88, 054 01 Levoča, okres Levoča, kraj Prešovský, číslo parcely 76, k.ú. Levoča
Kategória: Zákazky s nízkymi hodnotami – Služby
Popis: Predmetom zákazky je 1. etapa obnovy strešného plášťa – podľa priloženej špecifikácie a nákresov, ktoré boli schválene KPÚ Prešov.
Dátum zverejnenia: 14.9.2023