Predvianočný koncert Moniky Kandráčovej

Minulý týždeň sme zažili vďaka duchovným piesňam a vinšom Moniky Kandráčovej povzbudenie pre dušu. Predvianočný koncert nám pomohol uvedomiť si, čo je na Vianoce podstatné – nechať do našich rodín vstúpiť svetlo Božej prítomnosti – Krista, ktorý prišiel všetko obnoviť a vrátiť človeku stratený raj.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili.