Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov

V nedeľu 21. 1. 2024 sme sa v Kostole Sv. Ducha u bratov minoritov stretli na Ekumenickej bohoslužbe, kde sme spoločne prosili za jednotu kresťanov.

Ďakujem každému, kto sa zúčastnil.

o. Miroslav

foto: Katarína Vaňová